Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Scroll to Top

Palontaraq

Bertindak Lokal Berpikir Global

Khalifah Abu Ja’far al-Mansur. (ilustrasi: ist/*) Oleh: Muhammad Farid Wajdi PALONTARAQ.ID –  Seorang ulama bernama Muqatil bin Sulaiman masuk menemui Khalifah Ja’far Al Mansur pada hari beliau dilantik sebagai khalifah. (Khalifah kedua Bani Abbasiyah), menggantikan saudaranya Abu Abbas As-Saffah. Nama lengkap khalifah adalah Abu Ja’far Abdullah bin...

Penganut Syiah memperingati Hari Asyura, 10 Muharram. (foto: ist/palontaraq) Oleh: Abu Abdillah PALONTARAQ.ID –  Peperangan abadi antara kebenaran dan kebatilan tak akan pernah padam hingga hari kiamat. Pengibar panji-panji Islam senantiasa eksis pada setiap masa dan zaman, begitu pula dengan pengibar bendera kebatilan. Mereka berjuang siang dan malam untuk menyebarkan...

Mengajar SKI. (foto: ist/palontaraq) Oleh: Muhammad Farid Wajdi *) Tulisan sebelumnya:  Materi Pembelajaran SKI Kelas 12 SMA Kurikulum 2013 PALONTARAQ.ID – Apa itu Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)?  Pelajaran ini tidak ada di sekolah umum, tetapi hanya diajarkan dan menjadi salah satu mata pelajaran di Pondok Pesantren atau Madrasah. Ketika ditawari untuk...

Map of Nusantara (Indonesia) Oleh: Muhammad Farid Wajdi *) Tulisan sebelumnya:  Materi Pembelajaran SKI Kelas 12 Kurikulum 2013 PALONTARAQ.ID – Masyarakat Muslim di Indonesia merupakan mayoritas di negerinya dan juga di dunia, namun sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara masih menjadi bahan perdebatan. Secara garis besar, Masuknya Islam ke Nusantara...

Khawarij. (foto: ist/palontaraq) Oleh: al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi, Lc, Hafidzahullah PALONTARAQ.ID – Laa hukma illa lillah (tiada hukum kecuali untuk Allah ‘azza wa jalla). Kata-kata ini haq adanya, karena merupakan kandungan ayat yang mulia. Namun jika kemudian ditafsirkan menyimpang dari pemahaman as-salafush shalih, kebatilanlah yang kemudian muncul. Bertamengkan...

Metode ceramah dalam Proses Pembelajaran SKI. (foto: ist/palontaraq) Oleh: Muhammad Farid Wajdi, Guru SKI Tulisan sebelumnya: Materi Pembelajaran SKI Kelas XI Kurikulum 2013 PALONTARAQ.ID –  Salah satu materi dalam Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang mendapatkan perhatian penulis adalah Materi Dinasti Abbasiyah, khususnya pada Kelas XI Madrasah Aliyah...

Masjid Istanbul Turki. (foto: ist/palontaraq) Oleh: Muhammad Farid Wajdi Tulisan Sebelumnya: Materi Pelajaran SKI Kelas XI Kurikulum 2013 PALONTARAQ.ID – Dalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang diajarkan di Kelas XII tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)  terdiri dari tujuh bab, yang mana pada setiap bab-nya telah terdapat...

Muhammad SAW. (foto: ist/palontaraq) Oleh: Muhammad Farid Wajdi Tulisan Sebelumnya: Materi Pelajaran SKI Kelas X Kurikulum 2013 PALONTARAQ.ID – Diantara kegunaan mempelajari ilmu nasab adalah: Pertama, mengetahui nasab Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu keharusan untuk sahnya iman. Ibnu Hazm berkata bahwa diantara tujuan mempelajari ilmu nasab agar seseorang...

Ilustrasi -Pemimpin yang dzalim. (foto: ist/palontaraq) Oleh: Ustadz Salim A. Fillah PALONTARAQ.ID – Ada zaman ketika Al Hajjaj ibn Yusuf yang ‘alim lagi faqih berkuasa dan menindas di ‘Iraq hingga Hijjaz. Tapi nurani tak susah bersikap. Al Hajjaj adalah “orang kuat”. Jabatannya Gubernur. Para Penguasa Bani ‘Umayyah tak berani mengambil tindakan apapun...

Khadijah radhiyallahu anha. (foto: ist/palontaraq) Oleh:  Ummu ‘Adil PALONTARAQ.ID – SAYYIDAH Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Nasab lengkapnya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay al-Quraisyiah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum hijrah. Sayyidah Khadijah...